Verschenen: tweede editie Vakwijzer 2019

25-11-2019

Verschenen: tweede editie Vakwijzer 2019

Verschenen is de tweede Vakwijzer van de nieuwe organisatie InstallQ. In ons relatiemagazine schrijven we onder andere over de erkenningsregelingen gas, water en elektra.

Hoofdartikel
De bestaande erkenningsregelingen van KvINL en Sterkin krijgen op termijn een aanpassing, zo staat in deze Vakwijzer. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Onlangs zijn de InstallQ-erkenningen voor gas, water en elektra vastgesteld en bindend verklaard. Deze gelden voor alle nieuwe aanmeldingen voor deze vakgebieden. De bestaande erkenningsregelingen van KvINL en Sterkin lopen nog tot eind 2020.

Reglement Erkenningsregelingen InstallQ
Ook de erkenningen voor riolering, warmtepompen, verwarming, dakbedekking en zonnepanelen worden herzien. Voor alle erkenningsregelingen gelden het Reglement Erkenningsregelingen InstallQ en het Reglement Commissie van Beroep. Met deze herzieningen krijgt de fusie van KvINL en Sterkin in InstallQ steeds meer vorm.

En verder...
Wat staat er verder in de tweede en laatste Vakwijzer van 2019:

  • vastgesteld en bindend verklaard: erkenningsregelingen voor gas, water en elektra
  • nieuw: erkenningsregeling Binnenverlichting
  • hoe voorkom je legionellagevaar na hoosbuien?
  • introductie Vakpaspoort stap dichterbij
  • en meer…

Lees hier de digitale Vakwijzer 2/2019 of download de PDF.

Contact met de redactie? Stuur een e-mail naar info@installQ of bel 079 321 79 93.

In de Vakwijzer, het relatiemagazine van InstallQ, schrijven we onder meer over certificeringen, erkenningsregelingen en over beleidszaken van InstallQ. Het digitale blad verschijnt twee keer per jaar.