Verschenen: eerste editie Vakwijzer 2020

18-05-2020

Verschenen: eerste editie Vakwijzer 2020

Tijdens de coronacrisis werken veel installatiebedrijven stug door, staat in het voorwoord van voorzitter Ed Nijpels in de eerste Vakwijzer van dit jaar.

Heeft u toch meer tijd tot uw beschikking dan normaal? Misschien kunt u zich dan alvast voorbereiden op komende regelgevingen, waaronder voor de BRL9500 of de verplichte certificering voor gasverbrandingstoestellen.

Erkenningsregelingen Zonne-energie en Metalen dakbedekking
Onderwijl blijft ook InstallQ doorwerken aan nieuwe of het vernieuwen van erkenningen of certificeringen. Zo komt er een nieuwe erkenningsregeling voor Zonne-energie en is er een nieuwe erkenningsregeling voor metalen dakbedekking en gevelbekleding in de maak. U leest erover in deze Vakwijzer.

En verder...

  • BRL9500 (over het vaststellen van energieprestaties) pas van kracht per 1 januari 2021.
  • Klachtenregeling InstallQ bij geschillen met consumenten en andere opdrachtgevers.
  • Energieverlies bij zelf regelen van temperatuur in kantoren.
  • Verwerken van hemelwater op eigen terrein.
  • Aarding in combinatie met pv en blikseminstallatie.
Lees hier de digitale Vakwijzer 1/2020 of download de PDF.

Contact met de redactie? Stuur een e-mail naar info@installQ of bel 079 321 79 93.

In de Vakwijzer, het relatiemagazine van InstallQ, schrijven we onder meer over certificeringen, erkenningsregelingen en over beleidszaken van InstallQ. Het digitale blad verschijnt twee keer per jaar.