Van diploma’s naar eindtermen

30-11-2020

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.

Waarom overstap naar eindtermen?
Al enige tijd blijkt dat de kwaliteit van diploma’s van diverse opleidingen aanzienlijk kunnen verschillen, waaronder de samenstelling van de onderliggende vakken en de studiebelasting. Zo is niet meer duidelijk of iemand met een diploma aan de eisen voor een erkenning voldoet. Daarom stapt InstallQ over op eindtermen voor elke vakgebied.

Crebonummers
Opleidingen kunnen hierop inspelen door aan elk vakgebied een crebonummer te koppelen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties voor de diverse vakdisciplines die door het ministerie van OCW worden vastgesteld, krijgen een crebonummer. Hans van den Berg, directeur Algemene Zaken van InstallQ: ‘Met een crebonummer kunnen we op voorhand bepalen of iemand met een bepaald diploma aan de door ons gevraagde (met bijbehorende studiebelasting) eindtermen voldoet. Dat betekent dat we bij opleidingen, die van een crebonummer zijn voorzien, vrij snel kunnen toetsen of deze aansluiten bij de voorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning.’

Extern deskundige beoordeelt
InstallQ moest dit nieuwe systeem wel invoeren omdat ze in toenemende mate diploma’s zag die niet duidelijk maken of ze de eindtermen afdekken waaraan een vakman moet voldoen. Hans van den Berg: ‘We hebben daarom besloten om diploma’s, die geen crebonummer hebben, niet zonder meer te accepteren. Mensen met zo’n diploma kunnen wel voor een erkenning in aanmerking komen, alleen moeten zij het diploma aan een extern deskundige voorleggen. Die deskundige beoordeelt dan inhoudelijk of de opleiding en de vakken voldoen aan de eindtermen. Als dat het geval is, worden de kosten voor de beoordeling in mindering gebracht op de eenmalige inschrijfkosten.’

Buitenlandse opleidingen
De diploma’s van buitenlandse opleidingen worden door de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeeld. Zij zullen vaststellen wat de waarde van een diploma is. Voor de beoordeling van binnenlandse en particuliere opleidingen werkt InstallQ samen met TeQnl als extern deskundige. Hans van den Berg: ‘Het betekent ook dat we opleidingen die bij InstallQ een accreditatie aanvragen, voortaan op eindtermen beoordelen. En bij die beoordeling zullen we aansluiten bij de crebonummers die SBB uitgeeft’.