Update verplichte CO-certificering

27-10-2020

Update verplichte CO-certificering

Vanaf 1 april 2022 mogen alleen gecertificeerde bedrijven of zzp-ers bepaalde werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Dit is een gevolg van het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De wet trad op 1 oktober 2020 in werking. Hoe nu verder?

Attentie
Het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

Eenmalige verlenging geldigheid Bewijs van Vakmanschap CO
Personen die vóór 1 oktober 2020 al getoetst en geslaagd zijn in het kader van het vakmanschap CO, krijgen een verlenging van geldigheid voor hun vakbekwaamheidsbewijs. Hun bewijs blijft geldig tot 1 oktober 2025. Het gaat hier om een eenmalige verlenging vanwege de vertraagde invoering van de wet.

Voor deze verruiming komen circa 1.350 personen in aanmerking. Deze personen hoeven géén actie te ondernemen. Zij ontvangen een aangepast Bewijs van Vakmanschap, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Status traject certificering
Het dossier CO-certificering is voor iedereen complex. Onder meer daardoor is de invoering van de wet vier keer uitgesteld en liep daarmee anderhalf jaar vertraging op. Nu de wet per 1 oktober 2020 een feit is, kunnen een aantal partijen (waaronder InstallQ en CI’s) werken aan de afronding van het CO-certificeringtraject.

Ook als installatiebedrijf is het niet eenvoudig om aan de wet en alle stappen en verplichtingen te voldoen. Raadpleeg hier een stappenplan.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 van InstallQ

Voor certificering kunnen installatiebedrijven kiezen om te voldoen aan de nieuwe BRL6000-25 van installQ. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is binnenkort verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

BRL6000-25 van InstallQ wordt momenteel aangepast op de laatste wijzigingen die voortkwamen uit de internetconsultatie van Buitenlandse Zaken (BZK) en het advies van de Raad van State. Vervolgens wordt de BRL een laatste maal beoordeeld door de Technisch Commissie (TC) die voor BRL6000-25 verantwoordelijk is.

Status Certificerende Instellingen (CI's)
Begin 2021 kunt u zich laten certificeren bij Certificerende Instellingen (CI's). Op dit moment worden de CI's nog beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA); een CI behoort bekwaam te zijn om een bedrijf te kunnen beoordelen volgens BRL6000-25. De namen van de CI's komen onder meer op deze site te staan.

Aanleiding CO-certificering
Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. De overheid heeft de aanbevelingen van de raad overgenomen en ervoor gekozen om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verplicht onder certificaat uit te laten voeren.

Meer weten?