Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

16-02-2022

Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld. Invoering wordt waarschijnlijk 1 januari 2023. De wet krijgt geen inhoudelijke veranderingen.

Extra oefentijd
Niet haalbaar is de aanvankelijke ingangsdatum van 1 juni 2021. Uiterlijk het tweede kwartaal van 2022 besluit de minister na overleg met bestuurlijke partners over een nieuwe invoeringsdatum. Aanleiding van het uitstel is dat overheden nog te weinig konden oefenen met het digitale systeem onder de wet. Met dit uitstel krijgt ook u als erkend of gecertifieerd installatiebedrijf meer oefentijd. Dit geldt ook voor de andere betrokken partijen, zoals gemeenten, architecten en bouwers. 

Proefprojecten
De afgelopen jaren zijn er al diverse proefprojecten uitgevoerd in lijn met de aankomende Wkb. Daar hebben alle stakeholders baat bij. Zo kunt ook u als installatiebedrijf uw werkprocessen alvast goed inrichten voordat de wet in werking treedt. Titia Siertsema: ‘Het is van groot belang dat in de gehele keten goed wordt geoefend en van elkaar wordt geleerd. Pak de extra tijd die we nu hebben dus met beide handen aan!’

De Wkb in 1 alinea
De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is gekoppeld aan de Omgevingswet. De Wkb moet ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit verbetert en de opdrachtgever een sterkere positie krijgt. Van het vooraf toetsen van bouwplannen voor vergunningsplichtige werken, gaan we naar controle op de bouwplaats door onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij toetsen de plannen, tekeningen en werkzaamheden en controleren bij oplevering het functioneren van installaties en gebouwen.

Meer weten?