Nieuws

09-09-2019

Ter kritiek opengesteld: beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000, deel 25

Tot maandag 21 oktober 2019 kunt u reageren op het concept voor BRL6000, deel 25. Dit deel gaat over ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

Technische vertaling
BRL6000-25 is de technische vertaling van InstallQ inzake de aankomende wettelijk vastgestelde certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie. Het College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ heeft het concept voor dit deel (versie 18 juli 2019) vastgesteld op 6 september.

Wat is de aanleiding van dit nieuwe deel?
In het Bouwbesluit, paragraaf 1.8, neemt de rijksoverheid nieuwe eisen op met betrekking tot werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een certificaat aanwezig is, afgegeven door een geaccrediteerde en door de Minister aangewezen instantie.

De nieuwe eisen in het Bouwbesluit worden vermoedelijk per 1 januari 2020 aangewezen. Bedrijven die de genoemde werkzaamheden verrichten, hebben tot 1 januari 2021 de tijd om te voldoen aan de eisen van deze certificeringsregeling.

Conceptversie BRL6000-25 voldoet aan voorwaarden Bouwbesluit
De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het CCvD. BRL6000-25 sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie. De BRL biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning van de certificaten in relatie tot Bouwbesluit 2012.

Onderdeel complete BRL6000
De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25.

Conceptversie en kritiekformulier


Reageren of meer informatie?

Uw kritiek kunt u vóór maandag 21 oktober 2019 sturen naar frances.vandenbergh@installq.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek besproken in de technische commissies van de BRL6000-25. De definitieve versie wordt vastgesteld door het CCvD. Naar verwachting is definitieve versie gereed in de loop van het vierde kwartaal 2019.

Meer weten?
Lees hier meer over de Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie.
Voor meer informatie over de conceptversie kunt u mailen naar info@installq.nl.