Ter kritiek: Nieuwe erkenningsregeling Watertechnische Inspectiebedrijven

16-10-2023

Ter kritiek: Nieuwe erkenningsregeling Watertechnische Inspectiebedrijven

Tot en met maandag 4 december 2023 kunt u reageren op de nieuwe erkenningsregeling ‘Watertechnische Inspectiebedrijven’. Deze regeling bevat de eisen voor een bedrijfserkenning voor de inspectie van watertechnische installaties in bouwwerken.

De regeling bevat alle eisen waaraan bedrijven en personen die als inspecteur willen werken, moeten voldoen. De eisen aan het personeel gaan onder meer over de deskundigheid, beheersing van de vakbekwaamheid, maar bevatten ook een aanwijsdocument. Daarnaast stelt de regeling eisen aan de uitrusting en de minimaal uit te voeren werkzaamheden. Ook bevat het document eisen aan de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd en door wie.

Wettelijke eisen
Vervolgens bevat de regeling ook eisen aan de inspectie zelf en de documenten die de inspecteur oplevert. Dit zijn voornamelijk wettelijke eisen zoals die in het Bouwbesluit, Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling staan. Vanzelfsprekend moet een inspecteur ook aan specifieke eisen van zijn opdrachtgever kunnen voldoen. 
 
Steekproefsgewijs controles
Zodra InstallQ de erkenning afgeeft, voert zij steekproefsgewijs controles uit conform artikel 8 van het Reglement erkenningsregelingen InstallQ. Als het bedrijf voor hetzelfde deelgebied is gecertificeerd door een RvA geaccrediteerde instelling vervalt de externe controle door InstallQ. Als het erkende bedrijf in een bepaald jaar minder projecten heeft dan het aantal extern te controleren projecten, dan wordt het ontbrekende aantal in het volgende jaar alsnog gecontroleerd. Kan ook dat niet, dan wordt de erkenning voor het betreffende deelgebied ingetrokken.

Vervanging voor IBER-W
De nieuwe erkenningsregeling voor Watertechnische Inspectiebedrijven vervangt de erkenningsregeling IBER-W. Installateurs die erkend zijn voor IBER-W moeten op een nog nader te bepalen termijn volgens deze nieuwe erkenningsregeling kunnen werken. 

Bekijk hier de Erkenningsregeling die ter kritiek ligt en het voorbeeld voor het Inspectierapport.

Als u kritiek wilt insturen, dan doet u dat via het standaard kritiekformulier.