Ter kritiek: Nieuwe erkenningsregeling Elektrotechnische Inspectiebedrijven

16-10-2023

Ter kritiek: Nieuwe erkenningsregeling Elektrotechnische Inspectiebedrijven

Tot en met maandag 4 december 2023 kunt u reageren op de nieuwe erkenningsregeling ‘Elektrotechnische Inspectiebedrijven’. Deze regeling bevat de eisen voor de bedrijfserkenning voor de inspectie van elektrotechnische installaties in bouwwerken. 

De erkenningsregeling maakt onderscheid in de volgende aansluitingen: 

  • Aansluiting A Tot 80 A: veelal zijn dit woningen, kleine kantoorgebouwen, lichte industrie met beperkte omvang. 
  • Aansluiting B. Tot 250 A: veelal zijn dit middelgrote kantoren, scholen, lichte industrie, gezondheidszorg met beperkte omvang, winkelcentra met beperkte omvang, horeca, hotels met beperkte omvang. 
  • Aansluiting C. Groter dan 250 A: veelal zijn dit grote kantoren, scholen, industrie, winkelcentra, gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, horeca, hotels, sportcomplexen etc.

Voor deelgebieden
Vervolgens maakt deze erkenningsregeling ook een onderscheid tussen de volgende deelgebieden:

  • Deelgebied 1: Inspectie elektrotechnische installaties;
  • Deelgebied 2: Inspectie elektrotechnische installaties met uitbreiding ‘beoordelen van risico’s op brand’;
  • Deelgebied 3: Inspectie van PV-installaties.
Deze erkenningsregeling is niet van toepassing op:

  • Installaties in medisch gebruikte ruimtes, rubriek 710 van NEN 1010 [2];
  • Installaties in ruimtes met explosiegevaar door gas of stof (ATEX), NEN-EN-IEC 60079 deel 14 en 17.
Een bedrijf kan voor de grootte van de aansluiting, én voor één of meer deelgebieden een erkenning aanvragen. Zodra bedrijven voldoen aan de eisen in deze regeling kunnen zij de erkenning aanvragen bij erkenningsinstantie InstallQ.

Vervanging voor IBER-E
De nieuwe erkenningsregeling voor Elektrotechnische Inspectiebedrijven vervangt de erkenningsregeling IBER-E. Installateurs die al erkend zijn voor IBER-E, moeten op een nog nader te bepalen termijn volgens deze nieuwe erkenningsregeling kunnen werken. 

Een erkend inspectiebedrijf mag geen inspectie uitvoeren op een installatie die door hetzelfde bedrijf (dezelfde rechtspersoon) is geïnstalleerd, tenzij de installateur (persoon) een andere persoon is dan de inspecteur. In het kader van deze erkenningsregeling worden de bedrijven periodiek door de erkenningsinstantie beoordeeld. Als het bedrijf voor hetzelfde deelgebied is gecertificeerd door een RvA geaccrediteerde instelling vervalt de externe controle door InstallQ.

Bekijk hier de Erkenningsregeling die ter kritiek ligt en de voorbeelden van de Inspectierapporten voor Deelgebied 1, Deelgebied 2 en Deelgebied 3.

Als u kritiek wilt insturen, dan doet u dat via het standaard kritiekformulier.