Nieuws

02-07-2019

Ter kritiek opengesteld: Erkenningsregeling Binnenverlichting InstallQ

U kunt vóór vrijdag 30 augustus reageren op het concept voor de Erkenningsregeling Binnenverlichting. De erkenningsregeling is d.d. 29 mei ter publicatie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ.

Doel van deze regeling
Wat betreft de Tweede Kamer is vanaf juli 2020 ledverlichting verplicht voor bedrijven. Het doel van de Erkenningsregeling Binnenverlichting is met name gericht op het toevoegen van waarde voor de kleinzakelijke markt. Het gaat hier met name om bedrijven en organisaties die geen specialistische verlichtingsadviseurs in de hand nemen. Zo wordt voor hen meer houvast gecreëerd in een markt die niet altijd even overzichtelijk is wat betreft de keuze voor kwaliteitspartners bij het realiseren van goed licht.

Eisen aan het bedrijf
Om hoogwaardige verlichtingsoplossingen en producten weg te zetten, zijn vaardigheden nodig op het gebied van adviseren, ontwerpen, installeren, het onderhouden van lichtinstallaties, technische kennis en ervaring. Aanvullend op de eisen in deze erkenningsregeling, moet het installatiebedrijf zijn erkend als Elektrotechnisch Installatiebedrijf volgens de InstallQ erkenningsregeling ‘Eisen voor Bedrijfserkenning op het gebied van laagspanningsinstallaties’.
De eisen zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB en InstallQ.

Algemene informatie bij deze uitgave
In de Nederlandse markt neemt de vraag naar ledverlichting toe en hiermee ook de vraag naar kwaliteit en kennis in ledverlichting. De Nederlandse lichtfabrikanten en groothandels gaan voor kwaliteit van hun producten en oplossingen. Toch zie je dat deze de markt nog onvoldoende bereiken, met name bij organisaties die niet beschikken over een eigen lichtadviseur. Juist hun kennis van producten, toepassingen en adviesvaardigheden zijn dan ook van groot belang om de klein-zakelijke markt optimaal te bedienen. Tegelijkertijd moeten deskundige licht-installateurs herkenbaar zijn voor opdrachtgevers. Daarom is in opdracht van Techniek Nederland samen met de Nederlandse Licht Associatie een erkenningsregeling ontwikkelt voor het 'Adviseren, ontwerpen, installeren, inbedrijfstellen en onderhouden van binnenverlichting'.

Te downloaden documenten
Conceptversie Erkenningsregeling Binnenverlichting, d.d. 29 mei 2019 (PDF).
Kritiekformulier Erkenningsregeling Binnenverlichting, d.d. 29 mei 2019 (Wordbestand).

Uw kritiek kunt u vóór vrijdag 30 augustus 2019 met het kritiekformuler sturen naar elize.vantil@installq.nl. Eventueel aanvullende informatie kunt u opvragen via info@installq.nl.

Na verwerking van eventuele kritiek en noodzakelijke aanpassingen, treedt de Erkenningregeling Binnenverlichting naar verwachting begin vierde kwartaal 2019 in werking.