Status diverse onderdelen stelsel EPG

11-02-2022

Status diverse onderdelen stelsel EPG

Verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) zijn beschikbaar gekomen. De onderdelen treden op 1 juni 2022 wettelijk in werking.

De volgende geactualiseerde onderdelen zijn beschikbaar:

  • het maken van energieprestatieberekening voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen op basis van een nieuwe bepalingsmethode (de NTA8800), volgens een basismethode of detailmethode
  • het differentiëren van de maximale toegestane afwijking, gekoppeld aan de uitkomst van een nieuwe indicator: het primair fossiel energiegebruik, uitgedrukt in kWh/m2 per jaar.
  • Software, geattesteerd volgens BRL9501.

Aanleiding update onderdelen
Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen verwerkt in bepalingsmethode NTA 8800, opnameprotocollen en BRL-en. In samenwerking met het ministerie van BZK zijn begin 2022 nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd bij NTA 8800, de opnameprotocollen en de BRL’en van het stelsel.

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs, is er een gewenningsperiode van vijf maanden. De verschillende documenten zijn per 1 juni 2022 wettelijk in werking, waarna gewerkt moet worden op basis van de nieuwste wijzigingen en interpretaties.

Verplichte opfriscursus EP-adviseurs
Vanaf 1 april 2022 kunt u als EP-adviseur een opfriscursus volgen bij uw/een geaccrediteerde opleider. U behoort de cursus op uiterlijk 1 oktober 2022 met goed gevolg af te ronden. Daarna wordt uw vakbekwaamheid verlengd. Uw diploma behoort afkomstig te zijn van een geaccrediteerde opleider. Op de site van CentraalRegisterTechniek.nl staan geacrediteerde opleiders.

De cursus behandelt de interpretaties en wijzigingen die zijn doorgevoerd in de NTA 8800:2022 en ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 4e druk. Daarnaast wordt u alert gemaakt op veelgemaakte fouten, krijgt u een praktijkcasus en doet u een eindtoets.

Meer weten?