Status diverse onderdelen stelsel EPG

26-01-2022

Status diverse onderdelen stelsel EPG

Verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) zijn beschikbaar gekomen. De onderdelen treden op 1 juni 2022 wettelijk in werking, is het voornemen.

De volgende geactualiseerde onderdelen zijn beschikbaar:

  • Een nieuwe versie van de bepalingsmethode, NTA 8800:2022, waarin interpretaties, omissies en aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd. Om inzichtelijk te maken welke wijzigingen zijn aangebracht, wordt een informele versie van de NTA gepubliceerd op gebouwenergieprestatie.nl. Hierin zijn de aanpassingen met track changes bijgehouden.
  • De vierde druk van ISSO-publicaties 75.1 (utiliteitsbouw) en 82.1 (woningen en woongebouwen). Hierin zijn de wijzigingen en interpretaties verwerkt, zoals doorgevoerd in de NTA 8800:2022. Tot 1 april is de 3e druk van de ISSO-publicaties nog van toepassing op de EP-examens. Vanaf 1 april 2022 wordt er geëxamineerd volgens de 4e druk. De 3e druk is nog beschikbaar via ISSO Open (75.1 voor utiliteitsbouw en 82.1 voor woningen en woongebouwen).
  • ATTENTIE: de volgende documenten liggen momenteel voor goedkeuring bij de Raad voor Accreditatie en kunnen nog enkele kleine wijzigingen ondergaan. U kunt ze echter al inzien:

Binnenkort beschikbaar:

  • Software, geattesteerd volgens BRL 9501.

Aanleiding update onderdelen
Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen verwerkt in bepalingsmethode NTA 8800, opnameprotocollen en BRL-en. In samenwerking met het ministerie van BZK worden begin 2022 nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd bij NTA 8800, de opnameprotocollen en de BRL’en van het stelsel.

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs, is er een gewenningsperiode van vijf maanden. Het voornemen is om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden, waarna gewerkt moet worden op basis van de nieuwste wijzigingen en interpretaties.

Opfriscursus EP-adviseurs
Vanaf 1 april kunt u als EP-adviseurs een opfriscursus bij uw opleider volgen. Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de interpretaties en wijzigingen die zijn doorgevoerd in de NTA 8800:2022 en ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 4e druk. Daarnaast wordt u alert gemaakt op veelgemaakte fouten, krijgt u een praktijkcasus en doet u een eindtoets. EP-adviseurs moeten de opfriscursus uiterlijk op 1 oktober 2022 hebben gevolgd.

Meer weten?