Set documenten rondom Energieprestatie van Gebouwen compleet en beschikbaar

19-12-2020

Set documenten rondom Energieprestatie van Gebouwen compleet en beschikbaar

Op 10 december zijn de laatste documenten rondom de Energieprestatie van Gebouwen (EPG) vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Het gaat om de beoordelingsrichtlijnen BRL9500-W, BRL9500-U en BRL9501. Alle benodigde documenten zijn nu beschikbaar via de ISSO-KennisBank. Alle adviseurs in energieprestatie zijn per 1 januari 2021 wettelijk verplicht om te werken volgens de nu complete set BRL-en en publicaties.

De complete set van documenten heeft de adviseur nodig om te kunnen voldoen aan het nieuwe Stelsel EPG. De basis van het Stelsel EPG is de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De vernieuwde versie NTA 8800:2020+A1:2020 is beschikbaar via NEN. Het afgelopen half jaar zijn onderdelen aangepast, onder meer op basis van praktijkervaringen.

Herziening van bestaande BRL-en en publicaties
De NTA 8800 heeft geleid tot herziening van BRL9500, de bijbehorende ISSO-publicaties 75.1 en 82, en de BRL9501. Deze BRL-en borgen respectievelijk de kwaliteit van de energieprestatierapportages en die van de software. De opnameprotocollen in ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 geven aan hoe en welke gegevens de energieprestatieadviseur moet opnemen om de energieprestatie van een gebouw te bepalen.

Wijzigings- en interpretatiebladen
De wijzigingen in NTA 8800 (van juli 2020) zijn verwerkt in de Wijzigingsbladen bij de BRL9500-W, BRL9500-U en de BRL9501 en in interpretatie- en wijzigingsbladen bij ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. Met de vaststelling van deze documenten door het CCvD op 10 december, zijn alle documenten op één lijn gebracht. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen in BRL9500.

Waar zijn de documenten beschikbaar?
De volgende documenten zijn beschikbaar of te downloaden:

  • ISSO-publicatie 54: beschrijft de testen en de waarden waarbinnen de uitkomsten van de testen van de software moet blijven. De publicatie bestaat uit een hoofdrapport en drie bijlagen.

Welke documenten volgen nog?

  • Model-opnameformulieren: vanaf januari te downloaden via ISSO.nl.

Overgangsperiode vakbekwaamheid tot 1 juli 2021
Gezien de korte periode voor adviseurs om (aanvullend) examen voor alle modules te doen, is een overgangsregeling van kracht tot 1 juli 2021. In die periode kunnen EP-adviseurs gebouwen opnemen, zonder in het bezit te zijn van de software modules (W4b, W4d, U4b of U4d). Wel behoort de registratie van de energieprestatie gedaan te worden door een volledig vakbekwaam adviseur. Lees hier het volledige bericht.

Meer weten?