Nieuws

17-09-2019

Programma Radar toont belang aan van erkenning en certificering

Het televisieprogramma Radar stond op 16 september 2019 onder meer in het teken van de warmtepomp. Radar deed onderzoek naar de problemen en de klachten na plaatsing van de warmtepomp. In het item wordt ook InstallQ genoemd.

Geen erkenning voor werken met warmtepompen
Radar beschreef een geschil van een consument met een installateur over het disfunctioneren van een warmtepomp. Deze installateur heeft een InstallQ-erkenning voor water. Het geschil heeft echter betrekking op een warmtepomp.

Klachtencommissie InstallQ
De consument heeft InstallQ benaderd, waarna het geschil in behandeling is genomen door de klachtencommissie van InstallQ. Ook heeft de consument het geschil voorgelegd aan de rechter. De klachtencommissie heeft haar bevindingen gemeld bij de consument en wacht eerst de uitspraak af van de rechter, alvorens eventueel verdere actie te ondernomen.

Belang van erkenning en certificering
Het item over warmtepompen bij Radar toont het belang aan van erkende of gecertificeerde installateurs. Het is nog niet gezegd dat ook die geen fouten maken, maar met een erkenning of een certificering toont de installateur aan in voldoende mate te beschikken over de benodigde kennis en kunde.

Wet Kwaliteitsborging van het Bouwen
InstallQ werkt al enige tijd aan het ontwikkelen van een certificeringsregeling voor warmtepompen. Daarnaast krijgt de bestaande erkenningsregeling voor warmtepompen een update. Deze nieuwe regeling sluit aan bij de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); dat is het uitgangspunt.

Meer weten