Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

18-12-2020

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

Om de EP-adviesmarkt op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

Door de overgangsregeling kunnen ongeveer 150 extra adviseurs per 1 januari aan het werk. Daarnaast biedt de overgangsregeling perspectief aan adviseurs om sneller hun werkzaamheden op te kunnen pakken door de vereiste examenmodules te behalen.

Aanleiding
In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari 2020, werd duidelijk dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn de examens verbeterd.

Overgangsregeling
De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 juli 2021. Aanstaande EP-adviseurs moeten op het moment van de opname aantoonbaar in staat zijn, volgens de voorschriften van BRL 9500, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen. Zij moeten alle benodigde examenmodules voor het van toepassing zijnde deelgebied basis- of detailniveau hebben behaald, met uitzondering van de software modules (W4b, W4d, U4b, U4d). Het is essentieel dat de registratie van de energieprestatie wél gebeurt door een volledig vakbekwaam adviseur conform de BRL 9500-U of BRL 9500-W.

Meer weten?

Thuisexaminering op 12 en 14 januari
Op dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021 worden landelijk examens afgelegd via thuisexaminering. Aanmelden kon via CITO en ’t Examenpark.
 
Onder thuisexaminering wordt verstaan dat een groot aantal kandidaten gelijktijdig vanuit huis een examenmodule kan afleggen om vakbekwaam EP-adviseur te worden. Hierbij zal de focus in eerste instantie liggen op de aanvullende examens (UA-B / WA-B).

Ondanks de lockdown worden de kandidaten nu toch in staat gesteld examen te doen. Normaliter vinden examens plaats op locatie of in computercentra.

Aantal geslaagde kandidaten toegenomen
Door een aantal maatregelen is het aantal geslaagde kandidaten met ruim 100 toegenomen. Dankzij de verbeteringsslag in de examens en deze overgangsregeling kan de sector vanaf 1 januari een goede start maken op de EP-adviesmarkt. Lees hier een eerder bericht over de verbeteringen van de examens.