Verruiming overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

11-02-2021

Verruiming overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

De huidige overgangsregeling voor energieadviseurs is verruimd. Zo kunnen bepaalde energieadviseurs, naast het opnemen van gebouwen, vanaf heden ook de energieprestatie registreren. Dit biedt adviseurs die bezig zijn om hun vakbekwaamheid te behalen perspectief om snel aan het werk te kunnen. De verruimde overgangsregeling geldt tot 1 juli 2021.

Verruiming overgangsregeling
De verruiming geldt voor energieadviseurs, die nog geen bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen. Het gaat hier om adviseurs die alle examenmodules hebben behaald, met uitzondering van de software-module. Zij kunnen vanaf 11 februari de energieprestatie registreren, zowel voor energielabels als voor BENG-berekeningen.

Voorwaarden
Om de kwaliteit van de registraties eenduidig te borgen, is in de verruimde overgangsregeling het volgende voorgeschreven:

  • de certificaathouder behoort aanvullend in ieder geval de eerste twee geregistreerde energieprestaties te controleren van een energieadviseur die gebruikmaakt van de overgangsregeling
  • daarnaast behoort bij de registratie in EP-online de lettertoevoeging ‘O’ achter het examennummer van de desbetreffende energieadviseur worden geplaatst.
Verruiming is vervolg op huidige overgangsregeling
Voor de adviseurs was al een overgangsregeling actief. Die is nu verruimd. In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari 2020, werd duidelijk dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn de examens verbeterd.

Tijdelijk geen advertentieverplichting energielabel
Tot 1 juli 2021 wordt niet gehandhaafd op de verplichting om een geldig afgegeven energielabel te vermelden in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw. Het gaat om vermelding van de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig afgegeven energielabel. Is er nog geen geldig energielabel afgegeven, dan is deze vermelding niet vereist. Vermelding is echter wel vereist als al een geldig energielabel is afgegeven voor het betreffende gebouw.

Overgangsregeling eindigt op 1 juli 2021

De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 juli 2021. Na die datum behoort de EP-adviseur volledig vakbekwaam te zijn conform de eisen van de BRL9500-W en/of BRL9500-U.

Meer weten?