Nieuws

Nieuws- en persberichten

Reactie InstallQ op voorgestelde wijziging wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Wat is de reactie van InstallQ op de voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties? Hierbij de integrale reactie aan het Ministerie van BZK.

Ter kritiek: beoordelingsrichtlijnen en ISSO-publicaties inzake energieprestatieadvisering

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. 

Installateursavond over gas en water

Deze installateursavond staat in het teken van de energietransitie en het gebouw gebonden installatiedossier. We praten u onder meer bij over erkenningsregeling 3.0 en de verplichte certificatieregeling.

Installateursmiddag over aarding

De soorten en aantallen elektrische apparaten blijven toenemen. Wat zijn de gevolgen voor de aarding? Dit is een van de vele kwesties die InstallQ bespreekt op de installateursmiddag over aarding.

Wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Tot maandag 8 april 2019 kunt u reageren op een voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake gasverbrandingsinstallaties. Dit wetsvoorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft betrekking op de werkzaamheden van installateurs aan gasverbrandingstoestellen.

Verschenen: eerste editie Vakwijzer 2019

Verschenen is de eerste Vakwijzer van de nieuwe organisatie InstallQ. In ons relatiemagazine schrijven we onder andere over de fusie van KvINL en Sterkin in InstallQ. U leest ook over de status van een aantal regelingen.

Meer dan 1.600 EPA-W’ers voldoen aan COEC-Richtlijn

Voor EPA-W-adviseurs en -opnemers is het jaarlijks volgen van een geaccrediteerde opfrisser met eindtoets verplicht. In 2018 voldeden ruim 1.600 EPA-W’ers aan deze verplichting.

Uitnodiging vakbeurzen

Bezoek onze stand op de grootste Nederlandse beurzen in zonne-energie en duurzame klimaattechnieken:

Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd

InstallQ brengt alle kwaliteitsregelingen voor installatiebranche onder één dak

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Door deze krachtenbundeling kunnen zij de duidelijkheid voor de bedrijven in de branche vergroten. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.