Nieuws

Nieuws- en persberichten

Voorbereiding op de 'gasketelwet'

Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan kunt u alvast beginnen met de voorbereiding op de aankomende wettelijke certificeringsregeling voor installateurs van gasverbrandingstoestellen. De Tweede Kamer heeft de certificeringsregeling al aangenomen. Vrijwel zeker gaat in het najaar ook de Eerste Kamer akkoord. Wat betekent dit voor u?

Bedrijfscontrole en -inspectie

Is uw bedrijf erkend bij InstallQ, dan krijgt u te maken met bedrijfscontroles. We gaan dan na of uw bedrijf nog steeds voldoet aan alle vereisten voor een erkenning. Bij de toekomstige regelingen geldt ook controle door een inspectiebedrijf op uitgevoerd werk.

Het EVC-traject: erkennen zonder diploma

Ook zónder diploma of examen kunt u een erkenning krijgen voor bijvoorbeeld gas, water of elektra. Dit kan via het EVC-traject. U wordt dan door een door InstallQ geaccepteerd EVC-aanbieder getoetst op uw vakbekwaamheid. Dat gebeurt met eindtermen op uw vakgebied en met praktijkprojecten. Het EVC-traject is na de zomer te volgen via diverse EVC-aanbieders.

Bestel een gratis autosticker

Bent u erkend via InstallQ, dan mag u ons logo gebruiken. Zo kunt u een speciale autosticker krijgen voor uw bedrijfsauto. We hebben er een voor de installateur en een voor de IBER-inspecteur. In het oog springen het groene vink-teken en de slagzin: ‘aantoonbaar beter’. Het logo maakt in een klap duidelijk dat u staat voor kwaliteit. Hoe bestelt u de sticker? 

InstallQ zet kanttekening bij hoge kosten verplichte certificering voor cv-installateurs

De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wijziging van de Woningwet inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. InstallQ, beheerder van kwaliteitsregelingen binnen de installatiebranche, staat positief tegenover de wetswijziging. De stichting plaatst echter een kanttekening bij de hoge kosten die de wet met zich meebrengt voor met name het MKB en ZZP’ers.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. De erkenningsregeling voor Woningventilatiesystemen is al klaar. Binnenkort volgen aangepaste erkenningsregelingen voor elektra-, gas- en waterinstallaties. De Wkb is op 14 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2021 gaat de wet van kracht.

Reactie InstallQ op voorgestelde wijziging wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Wat is de reactie van InstallQ op de voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties? Hierbij de integrale reactie aan het Ministerie van BZK.

Ter kritiek: beoordelingsrichtlijnen en ISSO-publicaties inzake energieprestatieadvisering

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. 

Installateursavond over gas en water

U bent welkom op onze bijeenkomst ‘Gas en Water’. Deskundigen praten u dan kort bij over het wie, wat en waarom van bepaalde regelgeving en aanverwante ontwikkelingen. Snel aanmelden is raadzaam.

Installateursmiddag over aarding

De soorten en aantallen elektrische apparaten blijven toenemen. Wat zijn de gevolgen voor de aarding? Dit is een van de vele kwesties die InstallQ bespreekt op de installateursmiddag over aarding.

Wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Tot maandag 8 april 2019 kunt u reageren op een voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake gasverbrandingsinstallaties. Dit wetsvoorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft betrekking op de werkzaamheden van installateurs aan gasverbrandingstoestellen.

Verschenen: eerste editie Vakwijzer 2019

Verschenen is de eerste Vakwijzer van de nieuwe organisatie InstallQ. In ons relatiemagazine schrijven we onder andere over de fusie van KvINL en Sterkin in InstallQ. U leest ook over de status van een aantal regelingen.

Meer dan 1.600 EPA-W’ers voldoen aan COEC-Richtlijn

Voor EPA-W-adviseurs en -opnemers is het jaarlijks volgen van een geaccrediteerde opfrisser met eindtoets verplicht. In 2018 voldeden ruim 1.600 EPA-W’ers aan deze verplichting.

Uitnodiging vakbeurzen

Bezoek onze stand op de grootste Nederlandse beurzen in zonne-energie en duurzame klimaattechnieken:

Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd

InstallQ brengt alle kwaliteitsregelingen voor installatiebranche onder één dak

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Door deze krachtenbundeling kunnen zij de duidelijkheid voor de bedrijven in de branche vergroten. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.