Werken vanuit één organisatie

De stichting InstallQ werkt vanaf de start op 1 januari 2019 voorlopig vanuit drie locaties, namelijk Zoetermeer, Apeldoorn en Rotterdam. Wel is bij de fusie afgesproken om om activiteiten te clusteren en het aantal locaties terug te brengen. Het bestuur zal dit besluit aan het begin van 2019 nemen en daarbij in redelijkheid rekening houden met de woonplaatsen van de medewerkers. 

De directie van InstallQ bestaat uit twee personen:

  • Hans van den Berg, directeur Algemene Zaken
    Hij is verantwoordelijk voor algemene zaken, financiën, secretariaat, contacten met het bestuur, PR & communicatie en externe representatie.

  • Wil van Ophem, directeur Technische Zaken
    Hij richt zich op de technische inhoud van de erkennings- en certificatieregelingen, aansturing van de buitendienst, het CCvD en hij is verantwoordelijk voor de Technische Commissies en de automatisering.
Naast de directie beschikt InstallQ uit een uitvoeringsorganisatie en een buitendienst. In totaal werken er op het bureau, naast de directeuren, nog zes medewerkers. Daarnaast zijn er drie medewerkers actief in de buitendienst. Zij houden zich bezig met de inspectie van erkende installatiebedrijven. De medewerkers in de buitendienst zijn:Contactgegevens

Zoetemeer (hoofdvestiging)

Postbus 7103
2701 AC Zoetermeer

Bredewater 20
2715 CA Zoetermeer

079 321 79 93
info@installQ.nl

Apeldoorn

Postbus 20127
7302 HC Apeldoorn

Jean Monnetpark 43
7336 BB Apeldoorn

055 744 00 25
info@installQ.nl

Rotterdam

Postbus 857
3000 AW Rotterdam

Weena 505
3013 AL Rotterdam

010 206 65 50
info@installQ.nl