Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van InstallQ bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en minimaal zes vertegenwoordigers namens verschillende belanghebbenden uit de branche. Zij zien erop toe dat InstallQ haar beleid uitvoert conform de gemaakte afspraken en de belangen van al die stakeholders op een juiste wijze behartigt. Met ingang van 1 januari 2019 telt het bestuur acht leden.

Ed Nijpels (voorzitter)
geen betrokkenheid bij- of binding met de installatiesector;

Wico Ankersmit
namens de kring van overige strategische partners en/of stakeholders;

Rob Eijsink
namens de kring van overige strategische partners en/of stakeholders;

Bob Gieskens
namens de kring van gebruikers/voorschrijvers;

Antonie Langelaan
namens de kring van de installatiesector;

Rutger van der Leeuw
namens de kring van gebruikers/voorschrijvers;

Mindert van Rij
namens de kring van overige strategische partners en/of stakeholders

Frans Zegwaart (o.v.)
namens de kring van de installatiesector.