Opnieuw uitstel verplichte CO-certificering

30-06-2020

Opnieuw uitstel verplichte CO-certificering

De invoering van het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, is uitgesteld tot na de zomervakantie van 2020. Hiermee verschuift ook de datum waarop de wet als een verplichting van kracht is. Bedrijven behoren 18 maanden nadat de wet in werking treedt, aan de regels te voldoen. De definitieve ingangsdatum van de wet is vooralsnog onbekend.

Reden van uitstel
Het uitstel van de nieuwe wet staat in een brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) aan de Tweede en Eerste Kamer. BZK heeft meer tijd nodig. Zo is BZK nog in afwachting van het advies van de Raad van State op de wijziging van het Bouwbesluit. Ook kost het veel tijd om alle reacties uit de markt op de internetconsultatie te verwerken

Uitstel, geen afstel
Een nieuwe datum voor de wet is nog niet vastgesteld. Volgens BZK hangt dit af van de reactie van de Raad van State. De wet is inmiddels vier keer uitgesteld en loopt hiermee al anderhalf jaar vertraging op. De wet gaat er echter hoe dan ook komen.

Beeordelingsrichtlijn 6000-25
Installateurs behoren onder meer te voldoen aan de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25. De BRL6000-25 van InstallQ is nagenoeg afgerond. Het wachten is op de laatste wijzigingen die mogelijk voortkomen uit de internetconsultatie van BZK en het advies van de Raad van State.

Waarom komt er een wettelijke CO-certificeringsregeling?
Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. De overheid heeft de aanbevelingen van de raad overgenomen en ervoor gekozen om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verplicht onder certificaat uit te laten voeren.

Wat zijn de gevolgen van de wet?
In 2022 dienen praktisch alle cv-monteurs in Nederland te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Uitsluitend gecertificeerde bedrijven of gecertificeerde zzp-ers mogen dan nog bepaalde werkzaamheden verrichten aan cv-installaties.

Meer weten?