Opleidingen, examens & bijscholing

Accreditatie van opleiding, examen of bijscholing

Uw kennisaanbod over installatietechniek biedt kwaliteit. Daar kan de cursist op vertrouwen. Uw bewijs is een accreditatie van InstallQ. InstallQ accrediteert examens, opleidingen en bijscholing gericht op de installatiesector.

Voor het accrediteren van bijscholing (opfrisaanbod) komen ook grote installatiebedrijven en importeurs met eigen opleidingen in aanmerking. 
Vermelding openbaar kwaliteitsregister
Eenmaal geacrediteerde opleidingen, examens of bijscholing kunt u vinden in het openbare kwaliteitsregister QBISnl.nl.

Kies uw vakgebiedWat betekent een accreditatie door InstallQ?
  • Een InstallQ-accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in het examen, de opleiding of de bijscholing.
  • Het examen of het kennisaanbod is opgebouwd conform actuele wet- en regelgeving.
  • Het examen of de opleiding heeft het juiste kwaliteitsniveau, conform vastgestelde eindtermen, een controledocument of een toetsmatrijs.
  • De cursist kunt u optimaal voorbereiden op een examen voor een bewijs van vakbekwaamheid.
  • Het examen wordt op een correcte wijze afgenomen en georganiseerd.
Opleidingen in duurzame energie
InstallQ is door de overheid aangewezen als accreditatieinstelling van opleidingen en examens op het gebied van duurzame energie. Dit is een bijzondere tak van sport. De eisen waaraan deze opleidingen of examens moeten voldoen, zijn opgesteld door InstallQ in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL).

Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen