Ter kritiek: Erkenningsregeling SignTechniek

23-11-2021

Ter kritiek: Erkenningsregeling SignTechniek

Tot en met vrijdag 15 januari 2022 kunt u reageren op onze vernieuwde Erkenningsregeling SignTechniek. Deze vervangt op termijn de Erkenningsregeling Lichtreclame.

De vernieuwde regeling behandelt de eisen aan het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, installeren, herstellen, beheren en onderhouden van signtechniek.

Concept erkenningsregeling & kritiekformulier
Download hier de Erkenningsregeling SignTechniek in concept. U kunt reageren met dit kritiekformulier. Download het kritiekformulier op uw computer en stuur een ingevuld exemplaar per e-mail naar elize.vantil@installq.nl.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@InstallQ.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Naar verwachting zal de erkenningsregeling in het eerste kwartaal van 2022 in werking treden. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande Erkenningsregeling Lichtreclame (de EVI van KvINL).

Gevolgen huidige erkenningshouders
Installateurs die erkend zijn voor de bestaande Erkenningsregeling Lichtreclame, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens de vernieuwde Erkenningsregeling SignTechniek.

Belangrijkste wijzigingen

 • De erkenningsregeling is geschreven in het format van InstallQ.
 • De eisen voor vakbekwaamheid zijn vernieuwd. De vakbekwaamheid behoort up-to-date te blijven (met scholing).
 • Ook zijn eisen opgenomen voor het beheer van projectdossiers en de registratie van de eigencontrole op uitgevoerde werkzaamheden.
 • De outillagelijst is vernieuwd.
 • Nieuw is de regelmatige kwaliteitscontrole op uitgevoerde werkzaamheden door InstallQ of onafhankelijke beoordelingsbedrijven.

Inhoud regeling
De Erkenningsregeling SignTechniek legt zich toe op een breed veld van activiteiten rondom interne en externe visuele communicatie-uitingen (verlicht en onverlicht). Om die reden dekt de titel lichtreclame van de bestaande erkenningsregeling de lading niet meer.

Als installatiebedrijf in signtechniek houdt u zich op een duurzame manier bezig met ontwerp, techniek, installatie, constructie, toelevering en onderhoud van verlichte en onverlichte signing. Op basis van uw werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische kennis adviseert u opdrachtgevers. U vertaalt wensen en ontwerpen naar de juiste oplossingen, specificaties en materiaalkeuzes.

Inhoudsopgave
De erkenning behandelt onder meer:

 • onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
 • eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
 • eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)
 • eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5)
 • outillagelijst vakdiscipline
 • modellen opleverrapport en controle- onderhoudsrapport

Doel van de regeling
Met een erkenningsbewijs toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau. Uw technisch personeel is aantoonbaar deskundig op het gebied van signtechniek. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.