Ter kritiek: vernieuwde erkenningsregeling warmtepompen

31-05-2021

Ter kritiek: vernieuwde erkenningsregeling warmtepompen

Tot en met donderdag 15 juli 2021 kunt u reageren op de vernieuwde erkenningsregeling voor warmtepompen. In deze regeling zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties (niet grondgebonden), toegepast in woningbouw en kleine utiliteit.

Specifiek
De warmtepomp is onderdeel van de installatieketen in samenhang met het warmte-afgiftesysteem. Niet onder de erkenningsregeling voor warmtepompen vallen de bodemgekoppelde warmtepompinstallaties. Voor die installaties is de wettelijk verplichte BRL6000-21 van toepassing.

Concept erkenningsregeling & kritiekformulier
Download het concept (in PDF) van de erkenningsregeling ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van niet bodemgekoppelde warmtepompinstallaties. En download het kritiekformulier. Uw kritiekformulier kunt u sturen naar elize.vantil@installq.nl.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@installQ.nl.

Gevolgen huidige erkenningshouders
Installateurs die erkend zijn voor de bestaande erkenningsregeling voor warmtepompen, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens de vernieuwde erkenningsregeling.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling eind 2021 in werking. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande erkenningsregeling voor Warmtepompen.

Verschillen bestaande en nieuwe regeling
De vernieuwde erkenningsregeling is in lijn gebracht met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier. Toegevoegd aan de vernieuwde erkenning zijn onder meer installatie-eisen in relatie tot de koudemiddelen, instructies voor het werken met koelmiddelen, een outillagelijst en een checklijst voor controle. Wordt er gewerkt aan het koude-technisch gedeelte van apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, dan heeft het uitvoerend bedrijf een certificaat nodig volgens BRL100 [4].

Inhoud regeling
De erkenningsregeling warmtepompen omvat alle werkzaamheden en bevat eisen waaraan het erkende bedrijf moet voldoen. De regeling beschrijft:

  • definitie van de regeling (hoofdstuk 2)
  • procedure voor het verkrijgen van een bedrijfserkenning (hoofdstuk 3)
  • eisen te stellen aan warmtepompinstallaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5)
  • externe controle (hoofdstuk 6).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijst warmtepompinstallaties
  • checklijst oplevering lucht-water warmtepompinstallatie
  • informatie koudemiddelen.