Uitstel nieuwe versie BRL6010 Legionellapreventie

17-04-2020

Uitstel nieuwe versie BRL6010 Legionellapreventie

Certificaathouders van BRL6010 krijgen meer voorbereidingstijd voor het werken met de nieuwe versie. Het certificaat voor BRL6010, versie 2013, blijft gehandhaafd totdat de nieuwe versie formeel door het ministerie is aangewezen.

Waarom meer voorbereidingstijd?
Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010 behandelt legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties. De bestaande versie dateert uit 2013. De BRL is in 2018 geactualiseerd en bindend verklaard door InstallQ in februari 2019. De BRL is al beschikbaar via de ISSO-Kennisbank. Sinds februari 2019 ligt de nieuwe BRL ter acceptatie bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit accreditatieproces is vertraagd. Daarom wordt de aanvankelijk ingangsdatum van de nieuwe BRL6010 (per 1 augustus 2020) niet gehaald.

Overgangsperiode
Zodra de regeling door de RvA is geaccepteerd, start het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het traject van aanwijzing in de Drinkwaterregeling: daarin is de nieuwe BRL opgenomen. Het Ministerie heeft met InstallQ afgesproken dat voorzien wordt in een overgangsperiode. Naar verwachting zal sprake zijn van een overgangsperiode van 15 maanden.

Nieuwe ingangsdatum
Wordt de nieuwe BRL6010 per 1 oktober 2020 aangewezen, dan hebben bestaande en nieuwe certificaathouders van de BRL6010 tot 1 januari 2022 de tijd aan die nieuwe versie te voldoen, inclusief het halen van het Bewijs van Vakmanschap.

Bestaande en nieuwe certificaathouders
Certificerende Instellingen moeten installatiebedrijven of adviseur voorlopig nog blijven toetsen op BRL6010, versie 2013. Een optie is om gelijktijdig op de versie 2019 te toetsen. Het certificaat voor BRL6010, versie 2013, blijft gehandhaafd totdat de BRL6010, versie 2019, formeel door het Ministerie is aangewezen.

Welke activiteiten vallen onder BRL6010?
Het installatiebedrijf of de adviseur houdt zich bezig met legionellapreventie-advisering in collectieve leidingwaterinstallaties. Het gaat hier om het maken van risicoanalyses en beheersplannen. Dergelijke documenten zijn alleen rechtsgeldig als het installatiebedrijf of de adviseur gecertificeerd is. De BRL vormt de basis voor de (proces)certificaten die aan bedrijven worden uitgereikt.

Meer weten?