Nieuwe invoeringsdatum Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

01-06-2021

Nieuwe invoeringsdatum Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De invoering van de Wkb verschuift naar 1 juli 2022. ‘De latere inwerkingtreding van de Wkb geeft ons extra tijd om nog meer vertrouwd te raken met de wet,’ aldus Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb.

Omgevingswet en Wkb
Met dit uitstel krijgt u als erkend of gecertifieerd installatiebedrijf meer oefentijd. Dit geldt ook voor de andere betrokken partijen, zoals gemeenten, architecten en bouwers. Het uitstel is een besluit van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is de bedoeling dat de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wkb op 1 juli 2022 in werking treden.

Extra oefentijd proefprojecten
De afgelopen jaren zijn er al diverse proefprojecten uitgevoerd in lijn met de aankomende Wkb. Daar hebben alle stakeholders baat bij. Zo kunt ook u als installatiebedrijf uw werkprocessen alvast goed inrichten voordat de wet in werking treedt. Titia Siertsema: ‘Het is van groot belang dat in de gehele keten goed wordt geoefend en van elkaar wordt geleerd. Pak de extra tijd die we nu hebben dus met beide handen aan!’

Meer weten?