Koudemiddelen

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Koudemiddelen

Uw vakgebied is Natuurlijke Koudemiddelen

In de nabije toekomst kan InstallQ ook opleidingen en examens accrediteren in natuurlijke koudemiddelen.

Aanleiding voor accreditatie van dit vakgebied
InstallQ heeft een examencommissie opgericht voor het werken met koudemiddelen op verzoek van de belangrijkste Nederlandse brancheorganisaties in de koudetechniek (vertegenwoordigd in het nieuwe Netwerk Koude en Klimaattechniek).

Bewijs van vakmanschap
De prioriteit van de examencommissie ligt bij het opstellen van uniforme en geactualiseerde eindtermen op basis van de in 2020 verwachte nieuwe richtlijnen voor (natuurlijke) koudemiddelen (PGS13, NPR7600 en NPR7601). Deze eindtermen vormen de basis voor (geactualiseerde) opleidingen en examens. De geaccrediteerde examens en opleidingen gaan leiden tot een bewijs van vakmanschap.

Samenwerking leidt tot duidelijkheid
Koelinstallaties gebruiken steeds vaker natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen.

  • Met de oprichting van één examencommissie in Nederland wordt een belangrijke stap gezet in het vergelijkbaar en aantoonbaar maken van het vakmanschap van personen die werken met (natuurlijke) koudemiddelen.
  • De samenwerking maakt een einde aan de verschillende eindtermen bij erkenningen of certificatieregelingen. Dit bevordert de kwaliteit en veiligheid van toepassingen met (natuurlijke) koudemiddelen vanaf de opleiding en het examen.

Wat valt onder het vakgebied natuurlijke koudemiddelen?
Het gaat hier om opleidingen, examens en/of bijscholing van monteurs voor het werken met (natuurlijke) koudemiddelen.

Welke examens of opleidingen kan installQ straks accrediteren?
InstallQ accrediteert straks:

  • examens en opleidingen voor het bewijs van vakbekwaamheid Werken met Natuurlijke Koudemiddelen.

Controledocumenten
Volgen na de zomer van 2021.

Samenwerking met Netwerk Koude- en Klimaattechniek
InstallQ werkt samen met de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek. De stichting vertegenwoordigd de belangrijkste Nederlandse brancheorganisaties in koudetechniek.

De stichting controleert de veiligheid en kwaliteit van koeltechnische systemen. Koelinstallaties gebruiken steeds vaker natuurlijke koudemiddelen. Hierdoor groeit de noodzaak om installateurs en eindgebruikers beter te informeren over de risico’s die deze koudemiddelen met zich meebrengen.

Platform netwerkoudeklimaat.nl
De stichting heeft een platform en beleidsorgaan opgericht voor gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties, te weten: netwerkkoudeklimaat.nl.


Downloads

Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download