Agenda

12-11-2019

GEWEEST: installateursmiddag over NEN 3140

NEN 3140 was het thema van onze infomiddag in het najaar van 2019.

Werkt u met elektrische laagspanningsinstallaties, dan heeft u voortdurend te maken met NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties’.

Waarover gaat NEN 3140?
NEN 3140+A2 gaat primair over werkprocedures en inspecties waaraan werknemers en werkgevers zich dienen te houden. De norm stelt eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen (ten hoogste 1.000 volt wisselspanning en 1.500 volt gelijkspanning).

Te bezoeken op acht locaties in Nederland
Over de NEN 3140 organiseerde InstallQ vanaf september 2019 installateursmiddagen op acht locaties. Alle bijeenkomsten waren van 13.30 tot 18.00 uur, inclusief een netwerkborrel.

Compleet beeld
Op de installateursmiddag bespraken we de volgende onderwerpen:
  • Organisatie: wat en hoe regelt u zaken rondom NEN 3140?
  • Definities van personen, werkzaamheden, installaties, et cetera
  • Begrippen als bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
  • Benodigde opleidingen en instructies
  • Elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen & controle arbeidsmiddelen
  • Inspectie elektrische installatie & inspectiefrequentie
  • Vlambogen
  • Bijzondere omstandigheden

Sprekers

Sprekers op de middag waren specialisten in de onderwerpen, te weten Nico Kluwen, Jacques Swillens en Pascal Plaisier.

De infobijeenkomsten van InstallQ
InstallQ (voorheen Sterkin en KvINL) organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor InstallQ-erkende installateurs en bedrijven. Op onze bijeenkomsten hoort u over nieuwe technieken, regelingen of kennis op uw vakgebied. Daarbij kunt u netwerken met vakgenoten. De kosten van onze bijeenkomsten houdt InstallQ zo laag mogelijk. Zo hoeven de kosten geen drempel te zijn voor het bijspijkeren van uw kennis.