Opsomming van de regelingen

Erkenningsregelingen voor 15 vakdisciplines

Er zijn binnen de installatiesector verschillende disciplines waarvoor erkenningsregelingen zijn opgesteld. Al deze regelingen zijn onder beheer van InstallQ. Dat wil zeggen dat InstallQ de regelingen actueel houdt, maar ook toeziet op de naleving van deze regelingen.

De komende jaren zullen hierbij de bestaande KvINL en Sterkin-regelingen door een nieuwe erkenningsregeling van InstallQ worden vervangen. Alle erkende bedrijven zullen binnenkort door middel van een nieuwsbrief separaat op de hoogte worden gebracht.

Wilt u meer weten welke regelingen er zijn en wat deze inhouden, dan kunt u de onderstaande lijst raadplegen en doorklikken naar meer informatie over deze regelingen op de website van Sterkin.