Energieprestatie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Energieprestatie

Uw vakgebied is EPA-Woningen of EPA-Utiliteit

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied Energieprestatie Energiezuinige Woningen of Utiliteit (EPA-W of EPA-U). Wat valt onder het vakgebied EPA-W of EPA-U? En hoe vraag u de accreditatie EPA-W of EPA-U bij ons aan?

Wat is EPA-W of EPA-U?
EPA-W en EPA-U staat voor Energieprestatie Energiezuinige Woningen of Utiliteit. Een vakbekwame adviseur Woningen of Utiliteit is in staat zelfstandig een Energie-Index voor woningen dan wel het Energielabel Utiliteitsbouw op te stellen. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de vakgebieden EPA-Woningen of EPA-Utiliteit.

Wat accrediteert installQ?
InstallQ acrediteert:

  • EPA-W ‘Energieprestatie Woningen en Woongebouwen’
  • EPA-U ‘Energieprestatie Utiliteitsgebouwen’
Controledocumenten
Onderaan deze pagina staan downloads met de benodigde controledocumenten.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen

Downloads

Opnemer/adviseur EPA-W
Eindtermen InstallQ opnemer of adviseur woningen
Download
Verplichte bijscholing opnemer/adviseur EPA-W
Checklist verplichte opfriscursus EPA-W
Download
Bijlage 1: interpretatiedocument
Download
Bijlage 2: overzicht veel gemaakte fouten EPA-W
Download
Bijlage 3: voorbeeld 'toepassen representativiteit'
Download
Voorwaarden examencommissie EPA
Download
Opnemer/adviseur EPA zeer energiezuinige woningen
Eindtermen InstallQ opnemer of adviseur zeer energiezuinige woningen
Download
Opnemer/adviseur EPA-Utiliteit
Eindtermen InstallQ opnemer of adviseur bestaande utiliteitsbouw
Download
EPA-Woningen
Eindtermen InstallQ opnemer of adviseur utiliteitsbouw nieuwbouw
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download