CO-certificering: hoe zit het met uw huidige erkenning en certificering?

19-04-2021

CO-certificering: hoe zit het met uw huidige erkenning en certificering?

Vanaf 1 januari 2023 geldt de verplichte CO-certificering. Dan behoren praktisch alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Wat zijn de consequenties voor uw huidige erkenning(en) of -certificering rondom gastoestellen?

Deze pagina krijgt met enige regelmaat een update.

Erkenningen

Vervalt
De erkenning voor onderhoud gastoestellen vervalt per 1 januari 2023 vanwege de verplichte regeling CO-certificering.

Aanpassingen
Aangepast worden de erkenningen voor:

Van beide erkenningen blijft een deel bestaan; een ander deel valt per 1 januari 2023 onder de verplichte CO-certificering. Beide erkenningen krijgen een update naar het InstallQ-format. De aangepaste versies worden naar verwachting gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.

Ongewijzigd

  • De erkenning voor gastechnische installaties in bouwwerken blijft bestaan in de huidige vorm. De erkenning is in lijn gebracht met de verplichte CO-certificering en het InstallQ-format.

Certificeringen

Update
De certificaten voor gastechnische installaties krijgen een update in het kader van de CO-certificering (Het gaat hier om Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) 6000-04, 6000-05 of 6000-06).

Vervalt mogelijk
Het certificaat voor onderhoud gastoestellen (BRL6000-16) is breder dan de verplichte CO-certificering. De BRL wordt beoordeeld op overlap met de wettelijke eisen. Mogelijk komt deze BRL per 1 januari 2023 te vervallen.

Meer weten?