Certificeringsregelingen

Certificatie maakt kwaliteit zichtbaar

De term certificeren staat voor de procedure waarbij een onafhankelijke partij met een schriftelijk document (het certificaat) verklaart dat een product, dienst of proces voldoet aan bepaalde eisen. Welke eisen dit zijn, staat in een certificatieschema. Het certificaat bevat daarnaast een verklaring dat het bedrijf die het product, proces of de dienst levert, dit onder het stempel van een bepaald keurmerk/certificaat mag doen.

InstallQ: certificatie voor de installatiesector

Heel veel opdrachtgevers, overheden, verzekeraars en andere partijen herkennen en erkennen inmiddels het belang van certificering. Al deze partijen willen verzekerd zijn van een duidelijk omschreven en door derden getoetst kwaliteitsniveau. InstallQ houdt bij welke bedrijven gecertificeerd zijn op het gebied van bepaalde kwaliteitseisen en ontsluit een database waarin marktpartijen deze bedrijven kunnen opzoeken. Daarnaast kunnen bedrijven via de website van InstallQ zoeken naar instellingen die specifieke certificaten kunnen toekennen. Veel organisaties binnen de bouw- en installatiesector beschikken inmiddels over één of meerdere certificaten van regelingen die InstallQ beheert.

Controle van certificerende instellingen

Voor een aantal cerificeringsregelingen geldt dat deze onder accreditatie vallen. Dit wil zeggen dat de onafhankelijke partijen die de certificering uitvoeren – de Certificerende Instellingen of CI’s – zelf ook worden gecontroleerd. Zo waarborgt de installatiesector de validiteit en betrouwbaarheid van de diverse certificaten die certificerende instellingen toekennen. Op het moment dat InstallQ een nieuwe accreditatiewaardige regeling in beheer neemt dan controleert de Raad voor Accreditatie de certificerende partijen die voor de praktische uitvoering en certificering zorgen.

Op weg naar certificering

Wilt u uw kwaliteit aantoonbaar maken voor opdrachtgevers in met name de zakelijke markt, uzelf onderscheiden als vakman en technisch specialist? Dan ligt certificering voor de hand. In een toelichting beschrijven we de stappen die uw bedrijf moet ondernemen om gecertificeerd te worden: klik hier voor het stappenplan.

Voor een uitleg van de veel gebruikte definities en begrippen rond certificering, klik hier.