Uitleg over certificeren

Uw bedrijf werkt volgens wettelijke voorschriften. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert uw bedrijf vakbekwaam opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een certificaat. 

  • Met een certificaat is het is uw bedrijf wettelijk toegestaan om op een bepaald vakgebied te werken.
  • Een groot aantal opdrachtgevers stellen een certificaat verplicht in hun aanbesteding.
  • De bij uw bedrijf werkzame gediplomeerde installateur/cv-monteur voldoet aan dezelfde voorwaarden als bij een erkenning. Daarnaast werkt de installeur/cv-monteur aantoonbaar volgens voorgeschreven procedures en wettelijke voorschriften.
  • Uw bedrijf krijgt mininaal eens in de vier jaar controle op uitgevoerd werk door een certificerende instantie (CI).
  • Gecertificeerden zijn voor iedereen goed te vinden in onze openbare kwaliteitsregisters QBISnl.nl en de echteinstallateur.nl.
Erkennen of certificeren?
  • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen.
  • Een certificaat is met name geschikt als uw bedrijf werkt voor de overheid en de groot zakelijke markt.
  • Een erkenning is vooral geschikt als de installateur of het installatiebedrijf werkt voor de consument en de klein zakelijke markt.
  • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor. Lees hier meer over erkennen.
InstallQ is schemabeheerder van een aantal certificeringsregelingen. Wij informeren u over de regelingen voor certificeren. Wij verwijzen naar de benodigde kennis en naar certificerende instanties (CI's).