Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

10-05-2021

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Maar let op: de mogelijkheid om aanvullende examens te doen, geldt tot donderdag 1 juli 2021.

Doel examenroute
Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs na 1 januari 2021 zo snel mogelijk aan de slag als energieprestatieadviseur volgens NTA 8800. Dat was het doel van de ‘aanvullende examenroute’. Dit snelle traject komt op 1 juli te vervallen. Na die datum legt iedereen die EP-adviseur wil worden de gehele route tot vakbekwaamheid af.

Voldoende capaciteit
Bent u als voormalig EPA-adviseur bezig met de aanvullende route, maar heeft u de twee aanvullende examens nog niet behaald? Meldt u zich dan snel aan bij Cito of ‘t Examenpark voor het afleggen van de laatste modules.

Fysieke examens mogelijk
Sinds begin maart is ook fysiek examineren binnen de huidige coronamaatregelen weer mogelijk; dit geldt ook voor de softwaremodules. De examens worden afgenomen in een besloten ruimte, conform alle coronamaatregelen. U krijgt een werkplek en laptop tot uw beschikking. U kunt echter ook nog steeds online examens afleggen.

Opnameprotocollen
Sinds maandag 8 maart worden alle energieprestatie-examens afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en 82.1). Dit geldt voor alle modules. 

Nadere informatie

  • Informatie over het stelstel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 staat op gebouwenergieprestatie.nl.
  • Meer informatie over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito
  • Informatie over de route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl.